LP INNOVATION I UPPSALA AB

Våra lokaler finns mitt i Uppsala

Hervé Schneider

VD/MD

Mobil: +46 (0)700 730 502

herve.schneider@lpinnovation.se

Kristoffer Bure

Konstruktion/order

Mobil: 070-676 8890

kristoffer.bure@lpinnovation.se

Phone: +46 (0) 18 14 52 14

Fax: +46 (0) 18 12 16 04

Street: Bergsbrunnagatan 11

City: 753 23, UPPSALA

SWEDEN